Hoe Een Essay Te Schrijven

Stappen

Het voorbereiden van de conclusie

 1. Denk na over je doel en toon. Tijdens het schrijven van een conclusie is het belangrijk om na te denken over het doel van je essay. Waarom heb je het geschreven? Deed je dit om te informeren, overreden, vermaken of resultaten van een onderzoek te presenteren? Dit dicteert hoe je conclusie wordt opgesteld. De toon ervan hoort ook te passen bij de rest van het stuk tekst.
  • Als je essay bedoeld is om te informeren, dan wil je de lezer eraan herinneren wat je hem hebt uitgelegd.
  • Als je essay bedoeld was om te overtuigen, dan wil je de lezer een laatste gedachte meegeven over waarom hij/zij het met jou eens moet zijn en niet met de tegenstanders.
  • Als je essay humoristisch bedoeld was, dan zal een serieuze conclusie niet passen bij het essay en vormt het geen geschikte afsluiting.
 2. Stel jezelf de vraag "nou en?". Dit kan je helpen over dat wat er in je conclusie hoort te staan. De conclusie hoort een antwoord te geven op de vraag "nou en" na het afsluiten van je essay. Vraag jezelf ook af, "Waarom zou iemand zich hier druk over maken?" Door deze twee vragen te beantwoorden in je conclusie, kun je gemakkelijker vaste vorm geven aan je concluderende gedachten omtrent de belangrijkste punten die je hebt aangedragen.[1]
  • Als bijvoorbeeld je essay gaat over waarom frisdrankautomaten uit scholen verwijderd moeten worden, stel jezelf dan de twee vragen "nou en?" en "Waarom zou iemand zich hier druk over moeten maken?" Heb je een antwoord kunnen vinden op deze vragen, dan helpt dit om te bepalen wat je in de conclusie wilt zeggen.
 3. Lees de kern van je essay meerdere keren over, voor je begint met de concluderende alinea. Je hebt nu als het goed is de inleiding en de alinea's van de kern vers in het geheugen. Je conclusie hoort logisch te volgen op de overgang van de inleiding en de alinea's van de kern, naar de conclusie. Door je essay goed voor ogen te hebben kun je ervoor zorgen dat je conclusie gericht blijft op de belangrijkste punten van je essay.
 4. Begin je eerste opzet met de woorden "De conclusie is." Deze populaire, maar te vaak gebruikte overgangszin kan je helpen om een begin te maken met de eerste opzet van je conclusie.
  • Verwijder of vervang "De conclusie is" na je eerste opzet. Tijdens het verfijnen en afronden van je conclusie, kun je het best zinsneden als "De conclusie is", "samengevat", "tot slot", of "ter afsluiting" vermijden.[2]
 5. Brainstorm over je conclusie. Brainstormen is een goede strategie die vaak wordt gebruikt door studenten bij het schrijven van essays. De brainstormfase komt voor de opzetfase. Dit is het moment om je ideeën op papier te zetten.
  • Schrijf in 3 tot 6 zinnen wat het idee is dat je net hebt behandeld. Na het schrijven van het complete essay ben je misschien in staat om direct een conclusie voor je essay te schrijven.
  • Tijdens het brainstormen vraag je jezelf af, "nou en?" en "Waarom zou iemand zich hier druk over maken?" Dit kan je helpen om een begin te maken met het formuleren van duidelijke zinnen uit de antwoorden die je eerder op deze vragen hebt gegeven.

Beginnen met je conclusie

 1. Schrijf de eerste zin op als een overgang. Deze zin hoort een brug te slaan tussen de alinea's van de kern en de afsluitende gedachten. Gebruik woorden en zinnen uit je onderwerp, om deze zin en de conclusie te verbinden met de rest van het essay.
  • Deze zin formuleert je stelling niet nog een keer en ook niet de hoofdpunten. Het dient alleen maar als schakel tussen het onderwerp van je essay en de conclusie.
  • Als je essay gaat over voordelen van lichaamsbeweging, dan kan een overgangszin iets zijn als: "Vijf keer per week trainen heeft dus meerdere voordelen."
  • Als je stelt dat kamperen als ervaring de moeite waard is, dan kun je de conclusie starten met deze zin: "Hoewel we allemaal een ander beeld hadden van kamperen, besloten we dat het de moeite zeker waard zou zijn om samen het weekend kamperend door te brengen."
  • Beide zinnen bevatten woorden die niet iets zijn als "kortom", "samenvattend" of iets dergelijks. In plaats daarvan worden overgangstermen gebruikt, zoals "dus" en "hoewel".
 2. Start de conclusie met je onderwerp. Formuleer je onderwerp in de conclusie in andere bewoordingen dan in de inleiding. Na het vermelden van het onderwerp, voeg je er een paar woorden aan toe over waarom dit onderwerp en de punten die je naar voren hebt gebracht van belang zijn.[3]
  • Als je essay gaat over de negatieve effecten van pesten, dan kan een formulering hiervan zijn: "Pesten is gewoon geworden op scholen en moet stoppen."
  • De volgende zin waarin uitgelegd wordt waarom de punten of het onderwerp zo belangrijk zijn, kan er als volgt uitzien: "Kinderen gaan niet aardig en respectvol met elkaar om, zoals ze dat wel zouden moeten doen."
 3. Formuleer je stelling opnieuw. Vroeg in de conclusie dien je de lezer te herinneren aan je stelling, maar herhaal de stelling niet woord voor woord. Zoek een nieuwe manier om het te formuleren waarmee je demonstreert dat je de stelling in het essay hebt bewezen.[4]
  • Als je stelling ging over beledigende stereotypen, dan kan een zin die je stelling opnieuw onder woorden brengt iets zijn als: "Stereotypen, zoals de over-emotionele vrouw, het domme blondje en de feestende student, zijn onjuist en kwetsend."
  • De conclusie hoort een gevoel te geven alsof je stelling erdoor rond wordt gemaakt. De lezer hoort het gevoel te hebben meegenomen te zijn op een reis die nu is afgelopen. De conclusie hoort logisch te volgen op de inleiding en de kern.
  • Als je de these in je conclusie opnieuw formuleert en het past niet meer bij de stelling in de rest van je essay, dan zal je misschien de stelling nog eens door moeten nemen.
 4. Gebruik een verbindende zinsnede uit de inleiding. Je kunt de conclusie ook beginnen door deze direct aan de inleiding te koppelen met een frase die in beide tekstdelen voorkomt. Gebruik een beeld, vergelijking, verhaal of een frase uit de inleiding om te herhalen. Hierdoor wordt het thema of idee uit de inleiding weer naar voren gebracht, waardoor de lezer dit, na het lezen van het stuk, vanuit een ander perspectief kan bekijken.
  • Als je bijvoorbeeld je eerste auto een "onverwoestbare tank" noemt in je inleiding, dan kun je een stelling kiezen als: "Tieners horen geen nieuwe auto te krijgen na het behalen van hun rijbewijs," en begin je de conclusie met een zin als: "Ondanks dat mijn eerste auto 20 jaar oud was, heeft die onverwoestbare tank me geholpen om van mijn fouten te leren en een betere automobilist te worden."
 5. Wijs een vergelijking aan, of een contrast. Als je het gehad hebt over twee of drie personen, groepen mensen, dieren of wat dan ook, dan kun je de ideeën die je gebruikt in het essay voor het maken van een vergelijking of een tegenstelling, ook toepassen om je conclusie mee te openen. Schrijf een vervolg op de twee overeenkomende of tegengestelde ideeën, in de vorm van een enkele observatie of bewering die relevant is voor het essay.
  • Als je in je essay de verschillen hebt besproken in vakantieplekken, dan kan je conclusie beginnen met: "Of je nu gaat zonnen op het strand in Zandvoort of skiën op de berghellingen in Oostenrijk, een vakantie hoort ontspannend te zijn en een ervaring om van te genieten."
 6. Begin de conclusie met een bewering. Geef een verklaring of een mening gebaseerd op dat wat je hebt betoogd of waarvan je de lezer van je essay hebt proberen te overtuigen. Deze zin zal het onderwerp opnieuw formuleren en een manier presenteren om erover na te denken, op basis van dat wat je in de kern van je stuk hebt gepresenteerd.
  • Als je stelling iets is als: "Moraal leidt soms ertoe dat mensen offers brengen zonder dat dit echt een doel dient. Dit offer is eerder de bevrediging van een intrinsieke behoefte om het juiste te doen," dan kan je bewering zijn: "Sommige offers die mensen brengen lijken nutteloos, tot de motieven voor het brengen van dat offer duidelijk zijn geworden."
 7. Begin de conclusie met een vraag. Het gebruik van een retorische vraag kan een effectieve strategie zijn voor het benadrukken van een punt. Deze strategie kan werken als je tekst een betoog is. Zorg dat je vraag beeldend is om je punt echt duidelijk te maken.
  • Als je essay gaat over het verbieden van roken in het openbaar, dan kan je conclusie iets zijn als: "Hebben sommige mensen het recht om de gezondheid van iedereen om hen heen in gevaar te brengen?"

28 September 2015

Dagelijks krijg je meerdere essays onder ogen. Je leest ze, bewust en vooral onbewust. Het essay is een meester in vermommingen. Het verkleedt zich als longread op het internet, diepgravend stuk in de krant of recensie in een tijdschrift. Wie zich in het essay verdiept, merkt al snel dat het grappig, intrigerend of spannend kan zijn. Daarenboven is het een erg toegankelijk genre. Je hoeft niets te weten over de ontwikkeling van een personage of plot om eraan te beginnen. Je hebt genoeg aan jezelf en je eigen ervaring. Hieronder vind je 5 tips over hoe je een essay moet schrijven. 

1. Begin = verwondering

Een essay ontstaat uit verwondering. Iets of iemand trekt je aandacht. Elke onderwerp, van een kamerplant tot een grafzerk, kan een aanzet vormen. Al schrijvende probeer je erachter te komen waarom dat ene ding je bijblijft. Wat zegt die verbazing over jezelf, wat zegt die over de context waarin het voorval zich afspeelt? Giet je verwondering in een vraag. Gebruik deze vraag als startpunt en rode draad in je essay. Zodra je deze vraag hebt geformuleerd, zullen je zintuigen zich ontvankelijker opstellen voor indrukken die relevant voor je essay zijn.

2. Midden = nieuwsgierigheid

Een rode draad is handig, maar een essay is geen bewegwijzerd wandelpad. Trek erop uit, sla zijwegen in en verdwaal. Een nieuw inzicht vind je in een hoekje waar je zo aan voorbijloopt als je alleen naar de pijlen kijkt. Een mogelijk antwoord op je vraag vind je overal: dicht bij jezelf, in een gesprek, een conflict, een kunstwerk of tijdens een wandeling door een stad of bos aan de andere kant van de wereld. Laat je nieuwsgierigheid botvieren en maak een lezer deelgenoot van je zoektocht. Vertel hem over je bevindingen zoals je dat zou doen tegen een goede vriend thuis op de bank, aan de telefoon of op een kruk in de kroeg.

3. Slot = prikkeling  

Een essay kan eindigen met een conclusie, maar dat hoeft niet. Misschien concludeer jij wel dat er (nog) geen conclusie is? Ook dat verhaal is de moeite waard om te vertellen. Een onderwerp leeft. Betekenissen zijn dynamisch. Conclusies zijn aan tijd en plaats gebonden. Kortom, conclusies zijn voorlopig en relatief. Focus jezelf liever op de weg naar een slotalinea of besluit. Een conclusie vloeit voort uit wat eerder in je stuk is gezegd. Een geslaagd essay prikkelt een lezer om na de laatste zin zelf over het onderwerp na te denken.

4. Doseer je ik

Laat jezelf zien. Een essay wordt door zijn maker gekleurd. Beken dan ook kleur. Wat vind je echt over de vraag die voor je ligt? Strookt je mening met de conventie? Prima, leg uit waarom. Houd je er een ander standpunt op na? Ook goed, vertel waarom je er zo over denkt. Blijf oprecht en dan kun je zelfs de meest bizarre kronkels in je hoofd aannemelijk voor een lezer maken. Maak van een essay echter geen egodocument. Het ik mag een onderwerp niet in de weg zitten. Als auteur ben je de ogen en oren van de lezer. Het essay rust, nog voor je je eerste ik hebt neergepend, reeds op je schouders.

5. … en lees

Lees hoe andere schrijvers het doen. Houd je van hun vertelstem en de manier waarop ze een gedachte ontwikkelen of juist niet? Dat zegt veel over de essayist die je zelf bent. Nicole Montagne schrijft in Een makelaar in Pruisen over kunst, Diana Athill reflecteert in Somewhere towards the end over ouder worden en Valeria Luiselli laat in Valse papieren via allerlei omwegen haar liefde voor literatuur floreren.

Elk essay is een buitenkans om je een tijdlang ongestoord in een boeiend onderwerp te verdiepen. Geniet ervan en succes!

Door Ward Mertens 

Ward Mertens volgde les aan de SchrijversAcademie Antwerpen. Sinds 2013 maakt hij deel uit van de redactie van het literaire tijdschrift Gierik & NVT. Ward Mertens schrijft op wardmertensschrijft.blogspot.be

« terug naar het overzicht van schrijftips

Gerelateerd nieuws:

- Dump die roman, schrijf een essay
- Schrijftips van Pauline Genee en Elisabeth van Nimwegen
- Oefening baart kunst
- Wat leer je van een workshop film & animatie?
- Beter leren schrijven? Volg een schrijfcursus bij de Schrijven Online Academie


0 Replies to “Hoe Een Essay Te Schrijven”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *